Bättre hagelskytte

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt hagelskytte, kursen kommer att inrikta sig på att kunna avlossa ett säker och väl avvägt skott under jakt.

Datum: 5/5 och 2/6
Tid: 14.00-17.00
Pris: 500:-

Det tillkommer avgift för ammunition och lerduvor. Kursen hålls på Börringe JSK.

Anmälningar i vanlig ordning till kansliet!