Kurs för Jägarexamen

annonsbanner

Jägarexamen

Jägarexamen krävs av den som för första gången ansöker om licens för jaktvapen men även för ansökan om licens av jaktvapen av annan typ än han/hon redan har licens för.

Det finns ingen åldersgräns för att få avlägga prov för jägarexamen. Den som har fyllt 18 år kan efter godkänd jägarexamen ansöka om licens och köpa egna jaktvapen. Läs gärna mer om jägarexamen på Svenska Jägareförbundets sajt om hur man tar jägarexamen

Jägarskolan inom Malmö Viltvårdsförening

Denna kurs leder fram till jägarexamen.

Går du jägarskolan hos oss tar vi helhetsansvar för att ge dig de teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara både teoriprov och uppskjutningsprov när kursen är genomförd. Eftersom kursen går under jaktsäsongen finns flera möjligheter för kursdeltagarna att följa med på föreningens jakter som observatör. Det rekommenderas verkligen, särskilt för dig som saknar tidigare erfarenhet av jakt.

Som kursdeltagare i Jägarskolan ingår även avgiften om 400 kr för medlemskap i Malmö Viltvårdsförening fram till 30 juni 2019. Som medlem kan du delta i föreningens andra kurser och aktiviteter till självkostnadspris. Det ingår även fritt tillträde till föreningens temakvällar.

Teorilektioner

Den teoretiska utbildningen omfattar kursmaterial hämtat från Nya Jägarskolan. Lektionerna är indelade efter olika inriktningar där cirkelledaren för respektive inriktning är specialiserad på just det området. Inför varje lektion behöver kursdeltagaren läsa in delar av kursmaterialet för att lättare kunna tillgodogöra sig genomgången på lektionen.

Under utbildningen kommer vi att besöka Pildammsparken i Malmö och Skånes djurpark där vi går igenom och repeterar fåglar och djur. Eleverna erbjuds även att närvara vid våra jakter i Malmö, Vomb och Sturup som observatörer.

Skyttet – teori och övning

Skytteutbildningen hålls på Spillepengen i Malmö i föreningens regi av föreningens erfarna skytteinstruktörer. Vi lägger stor vikt vid det individuella utbildningsbehovet.

Överst på agendan är naturligtvis alltid säkerheten och regler som gäller banan vi befinner oss på samt i allmänhet när man hanterar vapen. Utbildningen är uppdelad i fyra moment/lektioner i dels hagelskytte och dels kulskytte. Det inledande momentet är introduktion till det aktuella vapenslaget, med anläggning, vapnets funktion och skyttetekniker. De praktiska momenten innehåller avståndsbedömning, säker vapenhantering och övningsskytte. Träningsskytte (hagel och kula) utöver de sju tillfällen som ingår i kursen kan erbjudas på Malmö Jaktskyttecenter på Spillepengen.

Inför uppskjutningen krävs att kursdeltagaren är väl förberedd och i tillräcklig omfattning har övat skytte och vapenhantering. Det är viktigt att ha fysiska förutsättningar att klara av skyttet och hantering av vapen.

Teoriprov och uppskjutningsprov

När du är redo att avlägga proven för jägarexamen kan du boka tider för teoriprov och uppskjutningsprov, vilka hålls av Jägareförbundets provledare. De har behörighet att genomföra samtliga prov som erfordras för jägarexamen.

De praktiska momenten innehåller bland annat avståndsbedömning, säker vapenhantering, kul- och hagelskytte. Uppskjutningsproven kommer att hållas på Spillepengen i Malmö. Teoriprovet kommer huvudsakligen att äga rum på Malmö Viltvårdsförenings kursgård, Kvarnbygården, Östra Kattarpsvägen i Malmö.

För information om inplanerade provtillfällen samt anmälan till prov för uppskjutning, kontakta Malmö Viltvårdsförenings kansli på telefon 040-49 49 30 eller mejl mvf@telia.com

Tider och priser

Pris för kursen: 3 500 kr (kostnad för litteratur, ammunitions- och markeringsavgifter vid träningsskytte samt provavgifter ingår ej)
Litteratur: Nya Jägarskolan, pris 770 kr
Provavgifter, se vidare sidan om provavgifter på Svenska Jägareförbundets sajt.

Kursstart: Nästa kurs börjar i januari 2019. Kursen löper från januari till och med april. En kväll i veckan, indelat i en tisdagsgrupp och en torsdagsgrupp. 
Plats teorilektioner: Kvarnbygården, Malmö.
Plats skytte: Spillepengen, Malmö

Anmälan: Hör av dig till kansliet på 040 – 494930 eller mvf@telia.com