Prov för Jägarexamen

Denna sidan handlar om hur du anmäler dig till uppskjutning och teoriprov för jägarexamen. Om det är en kurs för jägarexamen du söker så följ länken.

Jägarexamen krävs av den som för första gången vill ha tillstånd att inneha jaktvapen eller för den som vill ha tillstånd att inneha jaktvapen av annan typ än man redan har tillstånd att inneha. Det finns ingen åldersgräns för att få avlägga jägarexamensproven. Det viktiga är att provtagaren är väl förberedd inför proven. Den teoretiska delen är omfattande och kräver en hel del läsning och förberedelser. Den praktiska delen kräver att provtagaren är väl förberedd och har övat skytte och vapenhantering. Det också viktigt att provtagaren har fysiska förutsättningar att klara av skytte och hantering av vapen. Den som har fyllt 18 år kan efter godkänd jägarexamen ansöka om licens och köpa egna jaktvapen. Vid lån ett vapen för självständig användning krävs tillstånd av Polisen och godkänd jägarexamen.

Anmälan

Via Malmö Viltvårdsförening kan du boka tid hos provledare från Svenska jägareförbundet. Teoriprovet genomförs i regel i föreningens lokaler på Kvarnbygården, Östra Kattarpsvägen i Malmö. De praktiska momenten innehåller avståndsbedömning, säker vapenhantering, kul- och hagel-skytte. De utförs som regel på Malmö Jaktskyttecenters banor på Malmö skyttegilles skjutbana på Spillepengen. För uppgift om planerade provtillfällen samt anmälan till prov för jägarexamen kontakta föreningens kansli på telefon 040-494930 eller på mvf@telia.com.

Priser och mer information

Läs gärna mer på Svenska Jägareförbundets sajt om hur man tar jägarexamen. Där finns även information om vad avgifterna är för de olika delproven. Avgifterna är fastställda av Naturvårdsverket.

Övning

Den vanligaste orsaken till att man misslyckas med provet är att man inte övat tillräckligt.

Teorin är bara att plugga in på det sätt som passar en själv bäst.

Den som behöver öva skytte innan de praktiska proven kan göra det på Malmö Jaktskyttecenter. Där finns möjlighet att träna alla tre skyttemomenten som ingår. Detta sker dock helt utanför ramen för provverksamheten.