Till alla funktionärer

Den 5 december 2018

Beträffande fadäsen gällande slyngeljakterna har vi beslutat att göra om hela processen.
Se utförlig info som ni har erhållit via e-post!

Hälsningar

Göran Svejme

Posted in: Publikt