Malmö Viltvårds­förening

Malmö Viltvårdsförening är en ideell förening som erbjuder omfattande teoretisk och praktisk utbildningsverksamhet inom jakt och viltvård. Verksamheten bedrivs i samarbete med Svenska Jägareförbundet, Jägareförbundet Skåne samt Studiefrämjandet och omfattar temakvällar, viltvårdsarbete, utbildning och jakter. Vi erbjuder en mycket grundlig och populär utbildning för jägarexamen i Malmö.

Logga in med ditt medlemsnummer och samma lösenord som i bokningsystemet.

En tredjedel kvinnor i MVF-styrelsen

Den 21 september 2018

Efter årsmötet med Malmö Viltvårdsförening består styrelsen till en tredjedel av kvinnor. Ett rejält framsteg för tjejerna i den mansdominerade jaktvärlden.
Föreningens årsmöte hade samlat ovanligt många medlemmar. Det var fullt hus – men vår mästerkocka Annica Nilsson hade fyllt grytorna ordentligt så ärtsoppan räckte till alla.
Sedan ordförande Göran Svejme hälsat välkommen och öppnat stämman valdes enligt traditionen Nils Yngvesson att leda förhandlingarna. Med van hand svingade han klubban och punkterna på dagordningen betades av i rask takt.
Kassören Peter Jonzon kunde redovisa ett mycket bra resultat. Föreningens ekonomi är stabil och intäkterna har ökat, främst tack vare fina insatserna av vår utbildningssektion. Revisorerna fann ingen anledning att anmärka på förvaltning eller redovisning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet utan reservationer.
Vid stämman beslutades också om en stadgeändring som innebär att endast den som är bosatt i Skåne län kan delta i föreningens jakter. De som redan är medlemmar, men bosatta utanför länet, undantas från denna regel.

Lennart Gotthardson är en av medlemmar som fick ta mot MVF:s veterantecken av ordförande Göran Svejme.

Valen
Valen innebar, som sagt, att andelen kvinnor i styrelsen ökade så att de nu besätter fyra av de tolv platserna.
Göran Svejme omvaldes med acklamation till ordförande på ett år.
Till ordinarie styrelseledamöter valdes Per Ohlqvist (omval två år), Annette Hagen (nyval två år), Peter Nilsson (nyval två år), Fredrik Liv (nyval två år) och Niklas Kristensson (fyllnadsval ett år).
Kvarstående i styrelsen är Eva Kjellander, Peter Jonzon, Christer Ottosson och Annette Hagen.
Till suppleanter valdes Marie Westerberg (nyval två år), Ingrid Kongstad (nyval två år), Martin Henningsson (fyllnadsval ett år), Jörgen Ahlgren (fyllnadsval ett år).
Till revisorer omvaldes Pontus Westrup och Lennart Mårtensson, med Eric Samuelsson (nyval) och Roswitha Splittorff (omval) som ersättare.
Till valberedningen nyvaldes Lars Karlsson.

Förtjänsttecken
Efter årsmötet delade föreningen ut förtjänsttecken till: Fredrik Buve, Karl-Fredrik Eriksson, Christer Ottosson och Lennart Gotthardson (MVF:s veterantecken i grön emalj). Svenne Andersson (MVF:s förtjänsttecken, större storleken i röd emalj).

Posted in: Nyheter, Publikt
Tagged: , ,

Ändrade regler för att delta i jakt

Den 19 september 2018

Malmö Viltvårdsförenings styrelse har beslutat om ändrade regler för att boka och delta i våra jakter. Detta för att minimera risken för missförstånd vad gäller jaktupptakt, jaktbokning samt före och under jakter. Av säkerhetsskäl är det viktigt att jaktdeltagare kan

Viltvårdsföreningen söker nya provledare

Den 18 september 2018

Är du en jägare med några års erfarenhet och känner att du har rätt bra kunskaper i jaktliga frågor? Då är du rätt person att bli provledare hos Malmö Viltvårdsförening. Två av våra nuvarande provledare slutar och därför behöver vi

Temakväll Vilthantering

Den 13 september 2018

Den 2:e oktober kommer Svenskt viltkött och föreläser om vikten av korrekt omhändertagande av viltet efter skottet. Föreläsare är Karl Bertil Johansson som driver Vilthanteringsanläggningen Viltmarken i Trödjefjärden utanför Gävle. Han har ett förflutet som Jägmästare och har bland mycket